Köpvillkor


Ska du importera kosttillskott till Norge? Läs mer

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen & E-handel som även innefattar skydd för Veganlife. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Veganlife lider ekonomisk skada, polisanmäls. Veganlife friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Veganlifes sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser

Det enklaste och snabbaste sättet att kontrollera fraktpriserna är att lägga varorna du är intresserad av i kundvagnen, klicka sedan på kassan och kontrollera fraktpriserna. Du behöver inte logga in som användare för att lägga varor i kundvagnen. Fraktfritt vid beställning över 2000 kr inom Sverige.

Brev/postpaket: Mindre paket skickas som brev, upp till 500 g. Tyngre paket skickas med DHL eller som postpaket. Frakt och hanteringskostnad är inkluderat i fraktpriset. Minsta beställningssumma 100 kr exklusive frakt

EU-frakt: Minsta beställningssumma 100 kr exklusive moms för EU länder och för länder utanför EU (tex Norge).

Betalning
Moms ingår i alla priser för privatpersoner, men fraktkostnad och tillkommer i förekommande fall. Registrerade återförsäljare och kommuner ser priserna utan moms. Bokmoms: 6%, kosttillskott: 12%, övriga produkter: 25%. Ändras momsen förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt.
Betalning görs mot kortbetalning via Internet, förskottsbetalning, Klarna checkout. Vi använder Certitrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard och Diners. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Minsta ordersumma är 100 kr ex frakt vid brevporto och postpaket. Veganlife reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Veganlife att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 14.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 1-7 arbetsdagar. Brevporto/postpaket tar normalt 1-3 arbetsdag att levereras. Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. DHL sevice point leverans tar 2-7 dagar (beroende på ditt utlämningsställe).
Leverans sker per post/DHL. Leverans av beställd tjänst (såsom kostråd och liknande) enligt order.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Veganlifes köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Veganlife per e-post.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Veganlifes egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Veganlifes ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Veganlife bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, felaktig kund- och leveransinformation, inkompatililitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Veganlifes reklamationsavdelning på telefon 08-741 14 00, via e-post info@veganlife.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Veganlife skall kunden tydligt märka returförsändelsen med ”retur”. Defekta produkter som returernas till Veganlife bör behandlas som om de vore felfria. Öpnnade produkter kan inte returneras som ångrad vara, undantaget är kläder så kan provas och returneras vid fel storlek eller ångrat köp (inom 2 veckor). Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Veganlife har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200 SEK + moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Veganlife förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig. Returfrakt för ångrat köp står kunden för.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Vi erjuder 30 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Veganlife. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Veganlife kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Veganlife, debiteras en avgift om 250 SEK + moms för att täcka Veganlifes kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från Veganlife skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten, DHL) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Veganlifes kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Veganlife befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Service
Kontaka oss vid frågor om köp/produkt. Vi tar gärna emot synpunkter eller tips på nya produkter.

GDPR-lagstifningen
Den 25 maj börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. De uppgifter vi sparar är: förnamn och efternamn, fakturerings- och eventuell avvikande leveransadress, telefonnummer, e-postadress. För företag sparar vi även företagsnamn och organisationsnummer. För de kunder som tidigare har valt betalsättet Sveafaktura finns även personnummer sparat. Idag sparas inga personnummer i våra register, det är Klarna som hanterar sådana personuppgifter. Vi sparar ovan uppgifter för att kunna hantera order och faktura från er.

Om du vill att vi raderar dig helt som kund hos Veganlife skickar du ett mail till: info@veganlife.se så tar vi bort dig ur alla våra register. För att ta bort dig som kund krävs att ni inte har några obetalda fakturor hos oss.

Övrigt
Veganlife förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Vegnlife rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Veganlife skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt