Tollregler for innførsel av kosttilskudd til Norge

Grensen endres fra 200 kroner til 350 kroner inkludert frakt og forsikring fra 1. januar 2015.

Privatimport av vitaminer blir tillatt

Importkalkylator: www.toll.no

Det vil igjen bli tillatt for privatpersoner å importere kosttilskudd og vitaminer fra utlandet handlet på nettet, men det er bare vitaminer som er helt uregulert. Mineraler regnes fortsatt som legemiddel. 

Lovdata vitaminer ikke legemiddel

Lovdata legemiddelsklassifisering

Toll.no
Les mer i avisen 

Norge har et strengere regelverk enn Sverige hva gjelder grenser for tillatt dosering av vitaminer og mineraler i kosttilskudd, men i dag teller kosttilskudd som matvarer. Mineraler teller fortsatt som et legemiddel hvis dosen er høyere enn den maksimale dosen. Multivitaminer er i dag vanligvis stoppet av norske tollvesenet og returnerte til Sverige. Hvis du bestiller mulitivitaminer til Norge, risikerer du at ordren er returnert. Vi vil da betale tilbake verdien av varer, ikke frakt kostnader.

Lovdata maksimumsinnhold pr. anbefalt døgndose
 

Såfremt produktet skal klassifiseres under ovennevnte varenummer er selve tollsatsen NOK 31,72 per kilo.
I tillegg beregnes en forskningsavgift på 0,25 % av kjøpesum og fraktkostnader (CIP-verdien) og til sist beregnes 15 % moms (matvarer, øvrigt 25% moms) av CIP-verdien tillagt utregnet tollbeløp og forskningsavgift.
Om hver enkelt sendings vareverdi (inklusive frakt) er under NOK 350, skal det ikke beregnes importavgifter.
 
I tillegg vil transportøren som mottar, registrerer og klarerer sendingen (slik som Posten, DHL, UPS for å nevne noen) beregne gebyr for denne jobben, men slike gebyrer varierer i størrelse og vedkommer ikke tollmyndighetene. Gebyrene kalles ofte fortollingsgebyr, ekspedisjonsgebyr, utleggsprovisjon m.v. og forveksles ofte feilaktig med toll/avgifter.
Transportørene klarerer/fortoller automatisk varene online via vårt system og legger ut for avgifter på mottakers vegne, såfremt ikke annet er avtalt med transportøren.

NB. Matvarer og andre varer har annen klassifisering (tolltariffnummer). Moms og toll beregnet annerledes for disse varer.

Les mer om kosttilskudd og regler: Netthandel Toll

Les mer om import til Norge: Toll.no